Design Thinking Week – informacja o warsztatach

7 października 2014

DESIGN THINKING WEEK 2014 na PG

Zapraszamy doktorantów i młodych pracowników naukowych PG do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach metodycznych z design thinking (17-18.10.2014 r.)

 

[O WARSZTATACH DLA METODYKÓW]

Ich zadaniem jest zapoznanie z metodyką w celu stosowania jej w pracy dydaktycznej oraz projektowej. Uczestnicy tworzyć będą projekt współczesnego regionalnego punktu informacji turystycznej.

Warsztaty są bezpłatne, trzeba tylko przynieść materiały, z których można przygotować makietę / prototyp projektu, np. kolorowe kartki papieru, tekturę, nożyki, klej, i wszystko, co tylko przyjdzie do głowy jako przydatne do wykonania zadania. Mile widziane laptopy.

 

Termin warsztatów: 17-18.10.2014 roku (piątek: 16:00-19:30, sobota 9:00-18:00),

Miejsce: Biblioteka WETI PG (Nowy Gmach WETI, parter, pokój NE 050),

Prowadząca: Joanna Pniewska,

Liczba miejsc: ograniczona,

Zgłoszenie udziału: do 13.10.2014 poprzez wypełnienie i wysłanie krótkiego formularza „REJESTRACJA” http://www.doctorants.pg.gda.pl/wiki/doku.php?id=design_thinking_week_2014

Kontakt: Joanna Szechlicka jszechlicka@pg.gda.pl

 

[O METODYCE DESIGN THINKING]

Design thinking jest metodyką twórczego rozwiązywania problemów oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Jest ona bardzo uniwersalna, dlatego może być stosowana zarówno w dydaktyce, pracy społecznej, samorządowej czy biznesowej. Wspiera również rozwój procesu innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.

Metodyka sformułowana została na Uniwersytecie Stanforda, a szeroko stosowana jest przez firmy w Dolinie Krzemowej. Korzystają z niej np. Apple, Philips, Play, Lufthansa.

Założeniem design thinking jest:

- koncentracja na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb,

- interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw,

- eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników.

W efekcie powstają rozwiązania, które są:

- pożądane przez użytkowników,

- technologicznie wykonalne,

- ekonomicznie uzasadnione.

Źródło: http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/

 

[O DESIGN THINKING WEEK]

Warsztaty dla młodych dydaktyków są częścią ogólnopolskiego projektu Design Thinking Week, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Top 500 Innovators, a współorganizatorem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami wydarzenia są: Ambasada USA, Stanford University oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

[ORGANIZATORZY w Gdańsku]

Politechnika Gdańska, Joanna Pniewska oraz Koła Naukowe PG:

http://www.doctorants.pg.gda.pl/wiki/doku.php?id=design_thinking_organizatorzy

Plakat