Predyspozycje zawodowe – zachęcamy do skorzystania z oferty Biura Karier PG!!!

19 stycznia 2015

Biuro Karier PG w ramach projektu Advanced PhD zaprasza doktorantów do skorzystania z możliwości sprawdzenia predyspozycji zawodowych na podstawie przeprowadzonego testu, który:

• dostarcza kluczowych informacji względem „znajomości siebie”, co pozwala na osobisty rozwój,

• pozwala ocenić  plany działania, wyznaczone w oparciu o obszary do poprawy,

• pozwala wyznaczyć środowisko pracy sprzyjające rozwojowi posiadanego potencjału lub wskazać te, które rozwój ten mogą hamować.

Po wypełnieniu testu on-line (wynik widoczny w krótkim czasie po jego zakończeniu), odbędzie się indywidualne spotkanie z pracownikiem Biura Karier, podczas którego przedstawiony zostanie pełniejszy opis wyników, obszarów rozwoju i predyspozycji. Spotkania indywidulane poprowadzi Magdalena Chęcińska, psycholog, trener, doradca zawodowy Biura Karier PG, na co dzień pracująca w ramach spotkań indywidualnych i grupowych nad rozwojem osobistym i zawodowym studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej. W celu uzyskania kodu dostępu do testu oraz umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt mailowy: magdalena.checinska@pg.gda.pl  lub telefoniczny  (58) 348 69 84.