WYKŁAD oraz BEZPŁATNE, INDYWIDUALNE KONSULTACJE PRAC DOKTORSKICH

9 lutego 2015

Szanowni Doktoranci, uczestnicy naszych wykładów, Tym razem zapraszamy na spotkanie z Panem Januszem Marszalcem w dniu 23 lutego w Bibliotece Głównej UG. Zaplanowane są dla Państwa również indywidualne konsultacje prac doktorskich. Temat wykładu to Przedsiębiorczość i komercjalizacja wyników badań naukowych – podstawy tworzenia firm spin-off Wszystkie informacje znajdują się w załączniku.

http://sdpg.pg.gda.pl/wp-content/blogs.dir/5/files/2015/02/zaproszenie-doktoranci-JM.pdf

Pozdrawiam, Anna Marzec Specjalista Merytoryczny Projektu INNOpomorze tel.: +48 603 208 338 a.marzec@innobaltica.eu InnoBaltica Spółka z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk NIP 957-10-03-404, REGON 220639884, KRS 0000311943 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1 550.000 PLN