planowanie strategiczne w rozwoju innowacji

6 maja 2015

Witam,

 

Bardzo proszę o pomoc i upowszechnienie naszego szkolenia w miarę Państwa możliwości: PROGRAM KSZTAŁCENIA – PLANOWANIE STRATEGICZNE W ROZWOJU INNOWACJI w dniach 14-15 maja. Program jest specjalnie przygotowany, osobno dla Nauki i Biznesu.

 

http://www.innobaltica.eu/pl/aktualnosci/program-ksztalcenia-planowanie-strategiczne-w-rozwoju-innowacji

 

Liczba miejsc ograniczona. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.marzec@innobaltica.eu do dnia 13 maja br. ze wskazaniem dnia odbycia szkolenia

 

 

Program oraz zaproszenie i załączniku.

 

 

Pozdrawiam,

 

Anna Marzec

Specjalista Merytoryczny Projektu INNOpomorze

tel.: +48 603 208 338

a.marzec@innobaltica.eu

 

 

InnoBaltica Spółka z o.o.

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

NIP 957-10-03-404, REGON 220639884, KRS 0000311943
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 1 550.000 PLN