DS-12 WAKACJE – LISTA WSTĘPNA

3 czerwca 2015

Komisja socjalna po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o miejsca w Domu Studenckim DS12 "Dom Doktoranta" przygotowała proponowany rozdział pokoi:

zestawienie wakacje ds12

Jeżeli zaistnieją jakieś prośby o przeniesienie, sugestie i inne uwagi prosimy je zgłaszać na mail kssd@pg.gda.pl do 4 czerwca 2015 r. do godziny 23:59.

Niestety osoby nieposiadające statusu doktoranta (pracownicy, partnerzy oraz rodzina doktorantów i pracowników, a także studenci) proszeni są o wystosowanie zgody do Pana Prorektora ds. Kształcenia prof. Marka Dzidy o możliwość zamieszkania w Domu Doktoranta DS -12 i dostarczenie skanów na wyżej wymieniony adres  mailowy (kssd@pg.gda.pl ) do 12.06.15. Jest to spowodowane dużą liczbą osób niezwiązanych formalnie z Politechniką Gdańską, stąd decyzję o Ich zamieszkaniu rozpatrzy Prorektor ds. Kształcenia.