TERMINY DYŻURÓW DS-12 ROK AKADEMICKI 2015/16

1 lipca 2015

Terminy dyżurów podczas których można składać podania o miejsce w DS-12 na rok akademicki 2015/16 odbędą się:

3 lipca 2015 r. w godz. 11.00-12.00 w pokoju 407/408 w budynku OiO - dokumenty przyjmuje Szymon Mania

8 lipca 2015 r. w godz. 14.00-15.00 w pokoju 407/408 w budynku OiO - dokumenty przyjmuje Patrycja Wcisło

13 lipca 2015 r. w godz. 14.00-15.00 w pokoju 407/408 w budynku OiO - dokumenty przyjmuje Szymon Mania

15 lipca 2015 r. w godz. 16.30-17.30 w pokoju 407/408 w budynku OiO - dokumenty przyjmuje Szymon Mania

22 lipca 2014 r. w godz. 11.00-12.00 w pokoju 407/408 w budynku OiO - dokumenty przyjmuje Szymon Mania

Do wniosku (którego wzór jest załączony poniżej) należy dołączyć TYLKO kserokopię dowodu osobistego.

Osoby, które nie posiadają statusu doktoranta PG proszone są dodatkowo o dołączenie do wniosku podania do Prorektora ds. Kształcenia uzasadniające chęć zamieszkania w DS-12.  

REGULAMIN ORAZ WZÓR PODANIA O AKADEMIK (ZAŁĄCZNIK 4, STR 34-35)

ZR 13-2015: