BioTech 2015

29 lipca 2015

Szanowni Państwo,

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej (SDPG) zaprasza doktorantów 
oraz młodych pracowników naukowych do udziału w  Konferencji BIOTech 
2015, która odbędzie się w dniach 26-28 sierpnia 2015 roku na terenie 
Politechniki Gdańskiej. Obowiązującym językiem jest angielski.

Głównym celem organizatorów konferencji jest stworzenie atmosfery 
sprzyjającej swobodnej wymianie doświadczeń na temat badań realizowanych 
przez młodych naukowców w obszarze inżynierii i nauk środowiskowych. 
Oczekuje się również naukowców integrujących w swych badaniach wiedzę 
dotyczącą kwestii technicznych, przyrody i biologii.

Poruszana tematyka jest szczególnie ważna dla rozwoju potencjału 
naukowego młodej kadry akademickiej z całego kraju i nawiązania 
międzynarodowej, interdyscyplinarnej współpracy.

Do końca lipca czekamy na zgłoszenia.
Więcej informacji oraz rejestracja uczestników na stronie internetowej
http://pg.edu.pl/sd-btc/main