TERMINY DYŻURÓW DS-12 RA 2015/16 I ROK

13 września 2015

Terminy dyżurów podczas których można składać podania o miejsce w DS-12 na rok akademicki 2015/16, dla osób biorących udział w rekrutacji na Studium Doktoranckie:

16 września 2015 r. w godz. 10:00-11:30 w pokoju 407/408 w budynku OiO - dokumenty przyjmuje Szymon Mania

18 września 2015 r. w godz. 10:00-11:30 w pokoju 407/408 w budynku OiO - dokumenty przyjmuje Szymon Mania

21 września 2015 r. w godz. 12:30-13:30 w pokoju 407/408 w budynku OiO - dokumenty przyjmuje Szymon Mania

Do wniosku (którego wzór jest załączony poniżej) należy dołączyć TYLKO kserokopię dowodu osobistego.

REGULAMIN ORAZ WZÓR PODANIA O AKADEMIK (ZAŁĄCZNIK 4, STR 34-35)

ZR 13-2015