STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW – 1 ROK

14 października 2015

Szanowni Doktoranci

 

Osoby będące aktualnie na 1 roku studiów doktoranckich i ubiegające się o stypendium dla najlepszych doktorantów proszene są o przesłanie wypełnionych wniosków wraz z kserokopią dowodu osobistego na adres: kssd@pg.gda.pl do dnia 20.10.2015.  Jako kompletny wniosek rozumie się wypełniony druk:  Załącznik Nr 8d    bez wykazu dorobku naukowego oraz kserokopię dowodu osobistego. Przepraszamy za zaistniałe zmiany.