The Honorary Patronage

The Honorary Patronage of MARSHAL OF THE POMERANIA VOIVODESHIP - MIECZYSŁAW STRUK

The Honorary Patronage of Gdańsk University of Technology

The Honorary Patronage of PDUT - Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

The Honorary Patronage of KRD - Krajowa Rada Doktorantów